Platby

platby, ceník, platební podmínky

Podmínkou k přijetí do jazykového kurzu je:

  1. vyplnění Přihlášky do jazykového kurzu (osobně v kanceláři JŠ nebo elektronicky na https://jazykovaskola.oaulpar.eu/platby)
  2. uhrazení úplaty za vzdělání

Platby za jazykové kurzy můžete uskutečnit:

  1. v hotovosti v sekretariátu školy
  2. bankovním převodem na účet č. 259337497/0300 (variabilní symbol: 2222), do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a název kurzu
  3. na fakturu – v případě, že za posluchače hradí školné jeho zaměstnavatel. Podmínkou pro vystavení faktury je zaslání písemné objednávky, v níž musí být uveden přesný název školy (viz níže), fakturační adresa organizace, její IČO, DIČ, jméno posluchače, za kterého bude platba provedena a číslo kurzu. Objednávku je třeba doplnit razítkem a podpisem oprávněné osoby.

Ceník jazykových kurzů na školní rok 2023–2024

Mimořádná akce pro 1. ročník
(2 hod týdně, cena od 27 Kč/h)
Dospělí, studenti a senioři1 999 Kč
2.-3. ročník
(2 hod týdně, cena od 53 Kč/h)
Dospělí (skupina 6 a více)4 150 Kč
Studenti a senioři3 735 Kč
4.-5. ročník
(2 hod týdně, cena od 53 Kč/h)
Dospělí (skupina 6 a více)4 250 Kč
Studenti a senioři3 825 Kč
Státnicový kurz
(3 hod týdně, cena od 50 Kč/h)
Dospělí (skupina 6 a více)5 500 Kč
Studenti a senioři4 950 Kč
Ceny státních jazykových zkoušek
Základní zkouška - písemná část2 950 Kč
Základní zkouška - ústní část850 Kč
Všeobecná zkouška - písemná část3 350 Kč
Všeobecná zkouška - ústní část1 450 Kč
Osvědčení o základní znalosti jazyka1 500 Kč

Cena za jazykové kurzy je stanovena pro skupiny, které budou mít minimálně 6 osob.