Zkouška z českého jazyka pro cizince

Zkouška A2

https://cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/a2/

Kdy se zkouška koná

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří vaše dovednosti ve čtení, psaní a poslechu. Ústní část prověří vaše dovednosti odpovídat na otázky a reagovat na situace.

Zkouška se koná jedenkrát měsíčně:

  • buď ve středu od 9:00,
  • nebo v sobotu od 9:00.

Ověřte si, jestli můžete přijít na termín přímo ve škole. Více: Online přihláška.

Pro dokončení registrace ke zkoušce pro trvalý pobyt je nutné se osobně dostavit do jazykové školy, přinést "Poukaz na bezplatnou zkoušku", případně hotovost 2 500 Kč u zkoušky A2, zkontrolovat a podepsat přihlášku. Nezapomeňte si vzít s sebou pas.

Co děláte při zkoušce

Při zkoušce čtení (40 minut) dostanete text s úkoly. Odpovědi píšete na odpovědní list. Při zkoušce psaní (25 minut) dostanete úkoly. Píšete vlastní text na odpovědní listy. Pak je pauza. Při zkoušce poslechu (asi 40 minut) dostanete text s úkoly. Posloucháte nahrávku a odpovědi píšete na odpovědní listy.

Při ústní zkoušce (15 minut) odpovídáte na otázky a mluvíte podle obrázků.

Jak se zkouška hodnotí

Za část čtení získáte maximálně 25 bodů, za část psaní maximálně 20 bodů, za část poslech maximálně 25 bodů a za část mluvení maximálně 40 bodů. Za část čtení, psaní a poslech musíte získat minimálně 42 bodů (to je 60% všech bodů). Za část mluvení musíte získat minimálně 24 bodů (to je 60% všech bodů). Když nezískáte minimum bodů jak v písemné, tak v ústní zkoušce, musíte celou zkoušku opakovat.

Pokud úspěšně složíte zkoušku, Osvědčení o znalosti českého jazyka dostanete ve škole nebo vám ho škola do 30 dnů po termínu zkoušky zašle.

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA
Čtení40 minut
Psaní25 minut
PŘESTÁVKA15 minut
Poslech40 minut
PŘESTÁVKA
ÚSTNÍ ZKOUŠKA15 minut

Poplatek

Cena zkoušky je 2 500 Kč. Pokud jdete na zkoušku poprvé, můžete využít Poukaz na bezúplatnou zkoušku z českého jazyka pro účely povolení trvalého pobytu na území ČR, který na žádost vydávají pracoviště oddělení pobytu cizinců (OAMP). S tímto poukazem neplatíte za zkoušku nic. Při dalším pokusu složit zkoušku A 2, musíte škole zaplatit 2 500 Kč.

Ukázka zkoušky

Na těchto webových stránkách www.cestina-pro-cizince.cz je k dispozici modelový test, ve kterém si může uchazeč vyzkoušet své znalosti z českého jazyka na úrovni A2.

Kontakt

Iva Motyčková, sekretariát školy
motyckova@oaulpar.cz
Tel.: 475 316 811

Mgr. Marcela Dalihodová, zástupce ředitele pro jazykovou školu
dalihodova@oaulpar.cz
Tel.: 475 316 815